Kädet läppärin näppäimistöllä
#uutinen - 17.10.2023

Tule mukaan loppusyksyn webinaareihimme

Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöille suunnatuissa webinaareissa ammennamme oppia uteliaisuudesta, kuulemme mitä affektiivinen ergonomia sekä kanssalaisuus tarkoittavat sekä tutustumme tekoälyn mahdollisuuksiin asiantuntijatyössä.

Maailman talousfoorumin vuoden 2023 raportin mukaan uteliaisuuden merkitys kasvaa työelämässä yhä nopeammin. Se luo yhteyttä erilaisten ihmisten ja ajattelutapojen välille ja vahvistaa iskunkestävyyttämme. Mutta uteliaisuuden eteen on tehtävä myös työtä!

Webinaarissamme opit 10 askelta, joiden avulla saat käyttöösi tämän johtamisen ja muutoksen supervoiman. Saat uusia ideoita yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opit kuinka uteliaisuus toimii lähteenä oppimisessa, kehittämisessä ja innovoinnissa. Alustajana toimii osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija Mertzi Bergman, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Webinaari perustuu uteliaisuustutkimuksiin, Mertzin yli 20 vuoden kokemukseen työelämän kehittämisestä sekä hänen kirjaansa Uteliaisuus – opas työn, johtamisen ja muutoksen supervoimaan, joka ilmestyi vuonna 2022.

Uteliaisuus työelämän voimavarana -webinaari 24.10.2023 kello 9–10.30. 

Yhteenkuulumisen tunne vaikuttaa aivojen toimintaan ja terveyteen

Yhteenkuulumisen tarve on ihmisen voimakkain psykologinen tarve. Sen merkitys aivoille ja aivoterveydelle on moninainen. Yhteenkuulumisen kokemus tai sen puute vaikuttavat aivojen toimintaan ja terveyteen suoraan ja välillisesti. Kun työpaikalla vallitsee toimintakulttuuri, joka vahvistaa ihmisten yhteenkuuluvuutta, aivot toimivat ja voivat paremmin.

Webinaarissa neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainen ja työterveyspsykologi Satu Lähteenkorva avaavat innostavasti ja käytännönläheisesti aivojen ja työpaikan toiminnan välisiä yhteyksiä.  Aivojen tiedonkäsittelytoimintoja voidaan tukea kognitiivisen ergonomia keinoin. Myös aivojen tunneverkostot ja -toiminnot tulee huomioida työn tekemisen tavoissa ja toimintakulttuureissa. Siihen tarvitaan puolestaan affektiivista ergonomiaa. Webinaari järjestetään yhteistyössä kansallisen aivoterveysohjelman kanssa.

Tule kuulemaan, miten tavalliset ja kaikille mahdolliset arjen pienet teot rakentavat työyhteisöissä työkykyä, aikaansaamista ja vaikkapa luovuutta! Työpaikat voivat vahvistaa kanssalaisuutta, joka rakentaa meidän jokaisen aivoterveyttä.

Affektiivinen ergonomia sekä kanssalaisuus -webinaari 6.11.2023 kello 13–14.30. 

Mitä tekoäly tarkoittaa asiantuntijatyössä?

Tekoälyn vallankumous on internetin ja älypuhelinten veroinen teknologiamullistus, joka on muuttanut jo nyt työelämää lähtemättömästi. Samalla tekoälyyn liittyy myös valtavasti ylikorostunutta odotusta ja hypeä.

Webinaarissa käsitellään tekoälyä osana työtä, tekoälyn rajoituksia ja sitä, miten tekoäly voi muuttaa työelämää. Lisäksi kuullaan käytännön esimerkki tekoälyn hyödyntämisestä työyhteisössä ja esitellään e-työkirjaa, joka tarjoaa tietotyön asiantuntijoille käytännön ratkaisuja uusien teknologioiden käyttöönottoon yhteiskehittämisen keinoin.

Asiantuntijoina Lauri Järvilehto, Filosofian Akatemia sekä lehtori KTT Eija Kärnä ja vanhempi tutkija KTT Anna Lahtinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Tekoäly asiantuntijatyössä -webinaari 10.11.2023 kello 9–10.30. 

Huomaathan, että webinaarit ovat tarkoitettu pelkästään kunnissa ja hyvinvointialueille työskenteleville. 
 

<   takaisin