Kuva joss pinkka papaeripinoja ja silmälasit
Tärkeissä töissä-logo

Valtakunnalliseen työelämän kehittämiseen liittyviä julkaisuja
 

Opas innostavien ja tuloksellisten etätyöpajojen järjestämiseen (2022)

Opas perustuu Kuntatyö2030-ohjelmassa toteutettuihin etätyöpajoihin. Oppaassa kuvataan kolme työpajamallia ja niiden kehittämisprosessit niin, että kuka tahansa voi toteuttaa vastaavia työpajoja erilaisten kohderyhmien kanssa. Lisäksi oppaassa annetaan vinkkejä siihen, miten kehittämisprosesseja voi konkreettisesti viedä eteenpäin. Opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat oppia osallistavasta työskentelystä ja tutustua yhteiskehittämisen menetelmiin digitaalisilla alustoilla.

Näkymiä kunta-alan työelämän kehittämiseen koronavuonna 2021 (2022)

Kuntatyö2030-ohjelman julkaisussa kerrotaan kunta-alalla tapahtuvasta kehittämistyöstä, sen haasteista ja vahvuuksista sekä korona-ajan kokemuksista. Julkaisu pohjautuu vuonna 2021 tehtyihin 15 kehittämistyöpajaan sekä 15 haastatteluun, jossa osallistujina olivat kuntaorganisaatioiden hr-asiantuntijoita ja kehittäjiä. 

Vuoropuhelu digitalisaation hyödyntämisestä työpaikoilla ja toimialoilla (2022)

Työmarkkinajärjestöjen yhteisen näkemyksen mukaan kaikilla työpaikoilla ja kaikilla toimialoilla on tarpeen lisätä vuoropuhelua digitalisaatiosta. Keskustelualoitteeseen on koottu keskusteluteemoja, esimerkkejä ja kysymyksiä, joiden toivotaan rohkaisevan keskusteluihin, ja edelleen erilaisiin kokeiluihin ja yhdessä kehittämiseen. Hyvän vuoropuhelun kautta vauhditetaan uuden teknologian onnistunutta hyödyntämistä ja aiempaa paremmiksi koettujen toimintatapojen kehittämistä.

Työn murroksen seuranta (2019-2021)

Kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteisen työn murroksen seurannan tavoitteena on rakentaa kuvaa muutoksesta ja hyödyntää tietoa työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa. Seurantaa tehdään joka toinen vuosi, ja ensimmäinen seurantakierros oli vuonna 2019. 

KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelman loppujulkaisu (2020)

Kuntekon loppujulkaisu on historiikki siitä, mitä ohjelmassa tehtiin vuosina 2015–2020. Se sisältää esimerkkejä kehittämistyöstä eri puolilta Suomea. Loppujulkaisu osoittaa, miten Kuntekon tarjoamien palvelujen avulla kehittämistä vietiin eteenpäin yli 240 kunta-alan organisaatiossa. 

KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelman loppuarviointi (2020)

MDI Oy toteutti Kunteko-ohjelman ulkoisen arvioinnin, jonka tulokset on  koottu raporttiin. Arvioinnin mukaan Kunteko oli buustaamassa kehittämistoimintaa koko kuntakentällä ja vaikutti selvästi kehittämismyönteisemmän ilmapiirin vahvistumiseen.