Tekoäly kaupunkisuunnittelu
#uutinen - 26.09.2023

Järvenpäässä tekoäly vauhdittaa kaupunkisuunnittelua

Tekojen torin vuoden 2022 palkittujen joukkoon kuului myös Järvenpää, joka on vauhdittanut aluesuunnitteluaan Spacemaker AI -työkalulla. Kaupunkikuva-arkkitehti Marja Suutari-Jääskö kertoo, että tekoälystä on ollut suunnittelusta todella paljon hyötyä.

- Tekoäly on parhaimmillaan tukiäly suunnitteluosaamisen ja tekoälyn välillä. Suunnittelun vuorovaikutteisessa prosessissamme on opittu, että tekoäly ei itsessään ole niin viisas kuin voisi olettaa, suunnitteluosaamista ja valtava määrä keskustelua edelleen tarvitaan aluesuunnitteluun, kertoo Järvenpään kaupunkikuva-arkkitehti Marja Suutari-Jääskö.

Yhteistyö tiimien välillä sekä suunnittelun seuraaminen samanaikaisesti on Suutari-Jääskön mukaan selkeästi parantunut ja yhtäaikainen työskentely tiimin sisällä on nopeuttanut suunnittelua. Tekoäly on palautteenantajana puolueeton.

- Ohjelmasta saa oikeansuuntaista tietoa, kunhan pohjatyötä on tehty määrittelyyn esimerkiksi melujen osalta. Tekoäly toimi parhaimmillaan nappia painamalla, vaihtoehtoja pyydetylle alueen osalle syntyi minuutissa kymmeniä. Niistä vai osa on kehityskelpoisia, joten vaihtoehdot toimivat pohjana jatkosuunnittelulle. 

Tekoälyn apu vaihtoehtojen muodostamisessa ja arvioinnissa suunnittelun aikana on Suutari-Jääskön mukaan lisännyt suunnittelun laatua. Kerrosalojen hahmottaminen ja asukasmäärän havainnointi, sekä suunnitteluratkaisuiden perusteltu muuttaminen on nopeutunut. Säästöjä syntyy nopeudesta, mutta myös selvitysten ennakkoarvioinnista (esimerkiksi ratamelun hallinta).

 - Työvälinen on muuttunut SpacemakerAI:n siirryttyä norjalaisesta omistuksesta AutoDesk Forma -tuotteeksi. Kehittämistyötä jatketaan Järvenpään keskustan alueella, mutta myös Ristinummen suunnittelun jatkuessa. Tavoitteena on saumaton prosessinhallinta 3D-työkalujen kautta.

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Marja Suutari-Jääskö

<   takaisin