Mertzi Bergman blogi
#blogi - 15.04.2024

Tekoäly muuttaa kuntatyötä

Generatiiviset eli sisältöä tuottavat tekoälyratkaisut ovat tulleet rytinällä työelämään. KT:n talvella 2024 tekemän kyselyn mukaan ne muuttavat lähivuosina jopa merkittävästi työtä myös kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Tekoäly tulee muuttamaan työtä ja sen tekemisen tapoja lähivuosina. Näin uskovat useimmat kyselyyn vastanneet. Joka kymmenennen vastaajan mukaan tekoäly tulee muuttamaan työtä erittäin paljon.

Konkreettiset työn muutokset ovat useimmilla vielä hakusessa. Tällä hetkellä useimmissa organisaatioissa on menossa varovaisen kiinnostuksen vaihe. Generatiivista tekoälyä hyödyntävät aktiivisimmin HR, markkinointi, viestintä ja hallinto. Kyselyn 158 vastaajasta joka kolmas käytti tekoälyä säännöllisesti omassa työssään. Noin 40 prosenttia vastaajista oli vasta tutustunut tekoälyyn. Joka neljännellä ei vielä ollut kokemusta sen käytöstä.

Hyödyntäminen eri työtehtävissä

ChatGTP:ä ja Microsoftin Copilotia käytetään kyselyn mukaan tekstien tuottamiseen, käännöksiin, tiedonhakuun ja tiedon jäsentelyyn. Esimerkkeinä mainittiin puheiden ja uutiskirjeiden kirjoittaminen, tiedotteet, rekrytointi-ilmoitukset sekä henkilöstökyselyjen kysymykset.

HR:ssä tekoälyä hyödynnetään jo esimerkiksi perehdytyksessä, henkilöstösuunnittelussa, rekrytoinnissa, työsuhdeasioissa ja osaamisen johtamisessa. Näissä tehtävissä nähdään kuitenkin myös useiden kymmenien prosenttien tulevaisuuden kasvumahdollisuus.

Lisää osaamista ja tukea tarvitaan

Valmiina ei vielä olla. Työpaikoilla kaivataan ajatusmaailman muokkausta, tietoturvaohjeita tietoturvaan, tekoälykoulutusta sekä kannustamista maksuttoman tekoälyn käyttöön. Tekoälyn hyödyt jäävät saavuttamatta, jos niiden hyödyntämiseen ei ole riittävästi osaamista. Siksi käytännön vinkeillä sekä omalta että muilta toimialoilta on iso merkitys. Nämä asiat opitaan parhaiten yhdessä!

Organisaatiot kaipaavat myös selkeitä ohjeita ja linjauksia tekoälyn käyttöön. Riittävä tuki ja resurssit ovat tärkeitä tekoälyn hyödyntämisessä. Tulevaisuudessa tekoälyn rooli työelämässä tulee kasvamaan, mutta mitkä sen hyödyt ja mahdolliset haitat tulevat olemaan? Siitä ei kenelläkään ole vielä lopullista tietoa. Varmaa on, että molempia löytyy.

Kyselyn vastaajat nostavat esiin riskit tietoturvaan, tietosuojaan sekä eettisiin kysymyksiin liittyvät riskit. Organisaatiot tarvitsevatkin selkeitä ohjeita ja linjauksia tekoälyn käyttöön. Tekoälyn tuottamaan tietoon ei pidä luottaa sokeasti. Siksi meidän tulee arvioida tärkeät tiedot aina ihmissilmin.  

Kiinnostavatko KT:n kyselyn tulokset? Ilmoittaudu Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen -webinaariin, jossa tuloksia käydään tarkemmin läpi.  

Mertzi Bergman, osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

<   takaisin