#uutinen - 16.02.2024

Nuorten kuntatyöntekijöiden verkosto aloitti toimintansa

Verkostossa nuoret pääsevät kertomaan näkemyksiä ja toiveita kuntatyöhön liittyen yhdessä muiden jäsenten kanssa. Verkostolta toivotaan myös ideoita siitä, miten kuntatyöstä saataisiin entistä houkuttelevampaa nuorille.

Nuoret ja Markku Jalonen ja Anna Kukka
Nuorten verkoston päivän ohjelmassa oli hyvien keskustelujen lisäksi KT:n toimitusjohtajan Markku Jalosen (keskellä) tapaaminen. Kuvassa vasemmalta oikealle: Henna Liukkonen, Severi Jarva, Jenna-Mari Ahola, Jenny Uski, Valtteri Kuntsi, Roosa Kauttu ja KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka. 

 

Luminen ystävänpäivä joukkoliikenteen lakkoineen ei antanut olosuhteiden puolesta parasta mahdollista starttia, kun nuorten kuntatyöntekijöiden verkosto kokoontui Helsinkiin Kuntatalolle verkoston ensimmäiseen tapaamiseen. Tunnelma kuitenkin paikan päällä sekä Teamsissa etänä osallistuneiden kesken oli odottava ja innostunut.

Idea nuorten verkostosta nousi kunta-alan kehittämisjaoksessa ja verkostoon kutsuttiin joukko alle 30-vuotiaita kuntatyöntekijöitä eri puolilta Suomea. Tavoitteena on, että nuoret kokoontuvat tapaamiseen muutaman kerran vuodessa, lisäksi työskentelyssä hyödynnetään etätapaamisia. Kunta-alan kehittämisjaoksen asiantuntijat tukevat verkoston toimintaa ja heiltä saa käytännön apua verkostotyöhön. 

Hybridimuotoisen tapaamisen fasilitaattoreina toimivat työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu sekä asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta. Tapaamisen tavoitteena oli toisiin verkoston jäseniin tutustuminen ja tulevan vuoden toiminnan pohtiminen.  

Toivon että tuotte rohkeasti esille omia näkemyksiä kunta-alasta, totesi kunta-alan kehittämisjaoksen puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupungin henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä.

Tervetulosanat nuorten verkostolle lausui myös KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka.

Verkostolta toivotaan myös ideoita siitä, miten kuntatyöstä saataisiin entistä houkuttelevampaa nuorille työntekijöille.

Ensimmäisen tapaamisen tavoitteena oli tutustuminen ja verkottuminen sekä verkoston tavoitteiden ja toiminnan pohtiminen. Osallistujien tehtävänä oli kartoittaa, milllaista kuntatyö heidän kokemuksensa perusteella on ja millaisia uhkia, mahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia kuntatyöhön liittyy.  Verkosto jatkaa näiden teemojen pohtimista seuraavassa tapaamisessa huhtikuussa. Tavoitteena on tuottaa ideoita, ratkaisuehdotuksia ja uusia näkökulmia kuntatyön houkuttelevuuteen ja tuoda viestejä käsiteltäväksi kunta-alan kehittämisjaokseen ja työmarkkinatoimintaan.

Teksti ja kuvat: Henna Honkalo

<   takaisin