12.12.2016
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Tunkkarin hammashoitola Peruspalveluliikelaitos jyta , Kaustinen

Koululaisten luokkatarkastukset hammashuollossa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Perhonjokilaaksossa sisäilmaongelmien vuoksi jouduttiin yhdistämään hammashoitolat kolmen kunnan alueelta yhteen Tunkkarin terveysasemalle Veteliin. Koska hammashoitola siirtyi Kaustisen kunnan alueelta kauemmaksi, mietittiin, miten koululaiset voitaisiin kuitenkin tarkastaa ja hoitaa mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti.

Uuteen hoitolaan saatiin tarpeeksi suuri henkilökunnan taukotila, jota voidaan käyttää myös väliaikaisena koululuokkana. Päätettiin, että koululaiset tuodaan hammashoitolaan koko luokka kerralla - opettaja seuraa luokan mukana ja samalla kun oppilaat käyvät hammastarkastuksessa ja hoidossa - opettaja voi pitää tuntia taukotilassa.

Mikäli oppilas vaatii enemmän hoitoa mm. paikkauksia tai oikomishoitoa - otetaan kotiin yhteyttä ja huoltajat järjestävät kuljetuksen ja ovat lapsen mukana jatkokäynneillä. Näin saadaan myös huoltajille välitettyä tietoa kotihoidosta ja miten kariestilanne saadaan hallintaan.
Ratkaisu
Palaveria pidettiin Kaustisen koulujen rehtorin kanssa sekä Vetelin koulujen rehtorin kanssa. Samalla mietittiin kuljetusta ja turvallisia liikennejärjestelyjä - tiedotettiin koteihin ja tiedotettiin vanhempain illoissa. Otettiin yhteyttä mm. liikennemerkkien saamisesta tienvarrelle. Mitään lisärahoitusta ei tähän saatu.

Koko hammashuollon henkilökunta oli mukana kehittämässä ideaa. Samoin saimme tukea koulujen henkilökunnalta sekä koululaisten kuljetuksesta vastaavilta.
Tulokset
Oppilaat on pystytty tarkastamaan vuosittain - joka ikäluokka molemmissa kunnissa. Tarkastusten aikana on säilynyt työrauha. Oppilaat ovat voineet opiskella opettajansa johdolla odotellessaan omaa vuoroaan hammastarkastukseen. Hammashoitolassa on voitu antaa harjausopetusta ja valistusta suun hoidosta oppilaille.

Koko suun terveydenhoidon henkilökunta on ollut mukana prosessissa ja se on luonut yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mitään valituksia ei ole kuulunut opettajilta eikä kuljetuksen puoleltakaan. Oppilaiden tarkastukset ovat sujuneet nopeasti ja tehokkaasti ja toisaalta olemme saaneet välitettyä tietoa myös huoltajille - silloin kun sen tarve on todellakin ollut suuri. Tulevaisuudessa toivomme, että voimme toteuttaa tätä käytäntöä edelleenkin.

Yhteyshenkilöt

Paula Varila
paula.varila(ät)soite.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat