#uutinen - 13.11.2023

Hyvinvointialan kehittämisjaos kokoontui

Tapaamisen aiheina olivat muun muassa yhteistoimintakyselyn tulokset ja kunta- ja hyvinvointialuetyöhön liittyvät myytit.

Hyvinvointialan kehittämisjaos kokoontui perjantaina 10.11.2023, tapaaminen oli kuudes kokoontuminen ja viimeinen tälle vuodelle. Jaoksen puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Taina Niiranen Pirkanmaan hyvinvointialueelta. 

Hyvinvointialan jaos kokoontui
Hyvinvointialan kehittämisjaos kokoontui 6.11.2023 Kuntatalolla hybridinä. 

 

Tapaamisen asialistalla oli muun muassa hyvinvointialueiden yhteistoimintakyselyn tulokset, joista kertoivat Tekryn ja Työryhmä 2020–25 jäsenet, työelämäasiantuntija Anne Ranta, JHL ja työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli, KT. Jaoksessa keskusteltiin siitä, miten yhteistoiminta on onnistunut hyvinvointialueisiin siirryttäessä. Keskusteluissa korostettiin yhteistoiminnan eri muotojen ymmärtämisen tärkeyttä sekä työsuojelun huomioimista osana yhteistoimintaa. 

Iltapäivän työskentelyosuudessa keskusteltiin kunta- ja hyvinvointialuetyöhön liittyvistä myyteistä. Pohdinnoissa oli myös median merkitys julkisen työn houkuttavuuden mielikuvien rakentamisessa ja hyvinvointialueiden alkutaipaleella käytävän julkisen keskustelun näkökulmat. Tärkeänä huomioina keskusteluissa nousi se, että työn kuormittavuus ja psykososiaalinen kuormitus on julkisella puolella lisääntynyt. Uusien hyvinvointialueiden muodostuessa toimintaympäristöstä nousevat yllättävät haasteet vaativat henkilöstöltä muutoskyvykkyyttä, joka lisää työkuormitusta.

Hyvinvointialan kehittämisjaoksen jäseninä ovat työnantajien ja työntekijöiden edustajat eri puolilta Suomea sekä työelämän kehittämisryhmä Tekryn asiantuntijat. Jaoksen tehtävänä on muun muassa nostaa esille työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita ja tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita, sekä edistää toimintatapojen uudistamista ja yhteistoiminnallista kehittämistä omassa organisaatiossaan. 

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Anna Kukka

<   takaisin