Jaanu ja ChatGPT
#blogi - 30.11.2023

Tekoäly tulee, oletko valmis?

Tekoäly (AI) on ollut keskipisteessä jo vuosikymmenien ajan, mutta viime aikoina sen kehitys on saanut huikaisevan vauhdin. Filosofian Akatemian perustaja Lauri Järvilehto (FT) on toiminut AI-ratkaisujen parissa jo 1990-luvulta lähtien. Webinaarissamme Tekoäly asiantuntijatyössä 10.11.2023 Lauri korosti, kuinka AI:n ympärillä velloo valtava hypetys. Miten tekoäly todellisuudessa toimii ja mitä vaikutuksia sillä voi lähitulevaisuudessa olla?  

Teknologia, joka hetki sitten oli utopiaa, on nyt todellisuutta 

Tekoälyyn liittyvät myytit ja väärinkäsitykset ovat olleet vahvasti läsnä, mutta viimeaikaiset kehitysaskeleet ovat olleet hengästyttäviä. Esimerkiksi täysin multimodaalinen ChatGPT, joka kykenee monipuoliseen vuorovaikutukseen, on kuin suoraan tieteiskirjallisuudesta. Teknologia, joka vielä puoli vuotta sitten tuntui utopistiselta, on nyt todellisuutta. 

Hyvä esimerkki nopeasta kehitystahdista on Lauri Järvilehdon tekemä Tekoälyn pikaopas. Se ilmestyi lokakuussa, mutta oli jo marraskuussa 2023 vanhentunut.  

Tekoälyllä on mittavia vaikutuksia tuottavuuteen 

Yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset ovat merkittäviä. Usein pelätään, että tekoäly vie työpaikkoja, mutta todellisuus on huomattavasti monisyisempi. Vaikka työn tekemisen tapa ja töiden sisällöt muuttuvat, moni ammatti ei silti välttämättä katoa.  

Lauri Järvilehto korosti, kuinka suuri vaikutus tekoälyllä voi olla yksilön tuottavuuteen. Tuottavuusloikka johtuu siitä, että tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia luovuuteen ja innovaatioihin ja tuo enemmän aikaa esimerkiksi ajatustyöhön. On arvioitu, että vuonna 2030 tekoäly toisi 9 miljoonan henkilötyövuoden tuottavuusloikan.  

On tärkeää huomata, että tekoäly on monimutkainen kenttä erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi ChatGPT, erityisesti sen mahdollisuudet ja rajoitukset, avaavat ovia uudenlaisille käyttömahdollisuuksille, mutta myös haasteille eri aloilla. 

Tekoälyn eettiset kysymykset 

Tekoälyn kehitys tuo mukanaan myös eettisiä kysymyksiä. Miten varmistaa, ettei tekoälyä käytetä väärin? Tietoturva ja luottamuksellisuus nousevat keskiöön, kun pohditaan, millaista tietoa tekoälylle syötetään tai voi syöttää. 

Lauri Järvilehto korosti puheenvuorossaan, että on olennaista ymmärtää, että tekoälyn kehitys tai sen käyttäminen ei ole vasta tulossa, tekoäly on jo täällä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on sopeuduttava tekoälyn vaikutuksiin nopeasti ja huolehdittava siitä, että tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet käsitellään tasapuolisesti ja eettisesti. 

Tekoäly ei siis ole enää tulevaisuutta, vaan se on osa nykyhetkeä. Se vaikuttaa jo nyt elämäämme monin tavoin, ja sen merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. On aika tarkastella tekoälyä kriittisesti, ymmärtää sen potentiaali ja kääntää se voimavaraksi niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. 

Oletko valmis kohtaamaan tekoälyn vaikutukset? 

Kirjoittanut ChatGPT:n tekstiä hieman muokaten Anna-Mari Jaanu, työelämän kehittämisen asiantuntija, Tärkeissä töissä

 

<   takaisin