Kaksi kättä ja sydän
Tärkeissä töissä-logo

Parastaminen etätyöpaja

Parastaminen-työpajamallin tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä, kiinnostavia ratkaisuja, toimintamalleja tai testata ideoita osallistavilla tavoilla. Työpaja kestää noin kaksi tuntia. Yhdessä työpajassa voidaan esitellä kolmea tapausesimerkkiä ja keskustella niistä. Suositeltava osallistujamäärä on maksimissaan 30 henkilöä. 

Parastaminen-mallissa on tapausesimerkkien esittelijöitä sekä muita osallistujia, jotka kuuntelevat esitykset ja tekevät niistä havaintoja. Tapausesimerkit voivat olla samankaltaisia tai täysin erilaisia riippuen siitä, millainen teema työpajaan on valittu.

Lue lisää Parastaminen virtuaalityöpajasta 12/2022 ilmestyneestä Opas innostavien ja tuloksellisten etätyöpajojen järjestämiseen.

Alla on kerrottu, miten työpaja etenee ja miten sitä haetaan.

Parastaminen etätyöpaja (2 h)

Onko kuntaorganisaatioissanne kehitetty kiinnostavia toimintatapoja tai malleja, joita kannattaisi levittää laajemmalle organisaation sisällä? Parastaminen -työpajan avulla voidaan levittää hyviä käytäntöjä, kiinnostavia ratkaisuja, toimintamalleja tms. osallistavilla tavoilla.

Kenelle?

Työpajassa voidaan esitellään kahden tunnin aikana kolme tapausesimerkkiä, mallia tai ratkaisua. Työpaja sopii esimerkiksi organisaation toimintamallien, projektien tai tapausesimerkkien esittelyyn ja reflektointiin. Työpaja sopii myös organisaatioiden tai yksiköiden välisiin tapaamisiin, joissa on tarpeen esitellä esimerkiksi hyviä malleja toisille.

Työpajamallia voidaan soveltaa kahdella tavalla

Parastaminen-mallia voidaan soveltaa kahdella tavalla:

  1. Ensimmäinen tapa on, että kaikki osallistujat kuulevat kaikki tapausesimerkkien esittelyt samalla kertaa, kirjaavat ajatuksiaan ylös ja lopuksi keskustellaan kiertävissä pienryhmissä jokaisesta tapausesimerkistä. 
  2. Toinen tapa on, että osallistujat kiertävät kuulemassa jokaisen esittelyn erikseen ja keskustelevat sen pohjalta kunkin esittelyn yhteydessä.

Työpaja järjestetään Howspace-alustalla 

Kuntaorganisaatiokohtainen virtuaalityöpaja järjestetään Howspacessa. Kesto on 2 tuntia. Suositeltava osallistujamäärä on 20-30 osallistujaa per työpaja. Pohdinnat ja keskustelut kirjataan alustalle, jolloin niitä voidaan hyödyntää ja luokitella jatkoa ajatellen. 

Työnantajan edustaja hakee palvelua organisaation tai yksikön puolesta

Hakeutuminen on jatkuvaa, palveluun haetaan hakulomakkeella.. Hae mukaan tästä linkistä täyttämällä hakulomake 

Työpajan ajankohta ja käytännön asiat sovitaan yhdessä hakijan kanssa

Hakemisen jälkeen prosessi etenee seuraavasti:

  • Sovitaan palaverissa, milloin työpaja järjestetään ja mitä tapausesimerkkejä tai toimintamalleja tms. esitellään (3 kpl)
  • Sovitaan, keitä kutsutaan mukaan. Kuntaorganisaation edustaja toimittaa osallistujatiedot.
  • Lähetetään kutsut Howspace-alustalle
  • Työpaja järjestetään ja siitä saadaan palaute
  • Työpajasta tehdään tarvittaessa kooste.

Työpajan vetävät työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanu ja asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija Anniina Tuomi. Tiedustelut työelämän kehittämisen asiantuntija Anna-Mari Jaanulta, etunimi.sukunimi@kt.fi

CASE Miten Tyrnävän kunta hyödynsi Parastaminen-etätyöpajaa strategiatyössään? 

Tyrnävän kunnan kehittämispäällikkö Janna Kumpula otti keväällä 2022 yhteyttä ja kysyi, toimisiko Parastaminen-malli kunnan strategian käytäntöön viemisessä. 

Kehittelimme ideaa yhdessä Jannan kanssa etäpalaverissa ja sovimme kahdesta etätyöpajasta.

Työpajoihin kutsuttiin henkilöstöä, poliittisia luottamushenkilöitä sekä kuntalaisia. Osallistujia oli lopulta mukana parikymmentä.

Työpajojen tavoitteena oli ideoida osallistujien kanssa sitä, miten strategian painopisteitä voisi jalkauttaa eri toimialoilla. Samalla koostettaisiin strategian toimeenpanosuunnitelmaa. Työpajat järjestettiin Howspace-alustalla. 

Työpajat alkoivat lyhyellä kertauksella Tyrnävän strategiatyön tilanteeseen. Tämän jälkeen jokainen osallistuja kiersi vuorollaan pienryhmän kanssa keskustelemassa ja kuulemassa eri palvelualojen näkemyksiä ja painotuksia strategiaan liittyen. Ryhmäkeskusteluja vetivät toimialojen johdon edustajat. Keskustelukierros kesti vähän yli tunnin.

Keskustelujen tulokset, ideat ja kommentit strategian toimeenpanoon kirjattiin Howspace-alustalle. Samalla saatiin muitakin kuin strategiatyöhön liittyviä kehittämisehdotuksia. Työpajojen jälkeen kommenttikentät ladattiin alustalta taulukkomuotoon, jolloin niitä on helppo luokitella ja yhdistellä strategiatyössä.

Jannan mielestä parastamisen idea toimi hyvin työpajassa. 

"Osallistujajoukko oli monipuolinen ja ajatustenvaihto rikasta. Oli hyvä, että keskustelut kirjattiin ylös jatkoa ajatellen. Saimme myös paljon konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotka eivät suoraan liity strategiatyöhön. Työpajat olivat hyvä alku strategian toimeenpanosuunnitelmalle. Aiomme myös tulevaisuudessa hyödyntää strategiatyössä osallistavia keinoja".

Myös työpajojen osallistujilta kerättiin anonyymiä palautetta alustalle. Palaute oli positiivista. Tässä muutamia kommentteja:

"Homma toimi tosi hyvin. Sopivan pienet ryhmät ja kaikki olivat mukana aktiivisesti."

"Hyvä ja tehokas tapa pohtia jokaisen osion asioita. Näistä syntyy monesti hyviä ja uusia ideoita käytännön tekemiseen."

"Hyvä alusta työpajan toteuttamiselle. Osallistujia olisi saanut olla hiukan enemmän. Pienryhmien sopiva koko esim. 4-7 henkilöä. Miten saisi kuntalaisia/järjestötoimijoita/yrittäjiä enemmän mukaan?"